Proje Ekibi

Ayşe Tarhan

Dijital Osmanlı Projeleri Kurucusu ve Yürütücüsü

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesinde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimine başlamadan önce İngiltere’de dil eğitimi aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Osmanlı Edebiyatı alanında doktora derecesine 2015 yılında hak kazandı. Doktoradan mezun olduktan sonra, pek çok uluslararası dergide ve  sempozyumlarda bildiriler sundu. Washington Üniversitesindeki Baki Projesinde yer aldı ve Newbook Digital Texts danışmanlığındaki Latifi Projesinin proje yürütücüsüdür. Yaklaşık 10 yıldır çeşitli üniversitelerde Osmanlı edebiyatı, Osmanlıca, yabancılara Türkçe gibi dersler vermekte. Şimdi Kuzey Kıbrıs’ta bir üniversitede Doçent Doktor olarak çalışmakta ve Bilişim Teknolojileri bölümünde yüksek lisans eğitimi almaktadır.

 

Sevgi Yavuz Oduncu

Dijital Osmanlı Projeleri Koordinatörü

 

Dr. Yavuz Oduncu ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans derecesi aldı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi aldı. 2012 yılında Cemaleddin Mahmud Hulvî’nin Divanı adlı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifika programından mezun olmuştur. Aynı dönemde The Baki Project’te iki yıl çalıştı.

2022 yılında Garâyibüʼs-Sıgar’ın Tahlili ve İlk 100 Gazelinin Dil İçi Çevirisi başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi’nde Doktora derecesini aldı. Ali Şer Nawayi, Çağatay, Osmanlı ve Fars şiiri başlıca araştırma alanlarıdır ve bu konularda çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Halen Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışmaktadır.  
 

Nasim Niksiar

Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında doktora öğrencisidir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fars edebiyatı ve dilbilimidir.

Erfan A. Shams

Lisans derecesini 2009 yılında İran, Bandar-Abbas, Hormozgan Üniversitesinden Ziraat Mühendisliği bölümünden, Yüksek Lisans derecesini ise 2015 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri alanında almıştır. Halen DAÜ’de Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında doktor adayıdır. Araştırma ilgi alanları arasında makine öğrenimi ve bilgisayar güvenliği yer almaktadır.
 

Serhat Açar

Marmara Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Lisans eğitimini Bilgi ve Belge Yönetiminde ve yüksek lisansını İktisat Tarihi alanında 2019 yılında tamamladı.

Çalışma alanları dijitalleşme, dijital beşeri bilimler, Osmanlı kültür ve sosyal tarihidir. Ayrıca kişisel olarak klasik Osmanlı, Arap, Fars edebiyatıyla ilgilenmektedir. Bugünlerde kütüphane bilimlerindeki gelişmeleri takip ediyor ve gönüllü editörlük görevini International Journal of Library dergisinde sürdürmektedir.

 

Mevlüt Güler

Mevlüt Güler 1997 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Merkezinde Bilgi İşlem Uzmanı (yazılım programları, donanım) olarak çalışmaktadır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta işitme engelli öğrencilere bilişim ve işaret dili ile Türkçe ve İngilizce öğretmenliği tecrübesi bulunmaktadır. 2015 yılından bu yana Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı (KIKEV) Mütevelli Heyeti üyesi ve Sağırlar Kültür Derneği üyesidir.