Proje Ekibi

Ayşe Tarhan

Dijital Osmanlı Projeleri Kurucusu Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesinde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimine başlamadan önce İngiltere’de dil eğitimi aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Osmanlı Edebiyatı alanında doktora derecesine 2015 yılında hak kazandı. Doktoradan mezun olduktan sonra, pek çok uluslararası dergide ve  sempozyumlarda bildiriler sundu. Washington Üniversitesindeki Baki Projesinde yer aldı ve Newbook Digital Texts danışmanlığındaki Latifi Projesinin proje yürütücüsüdür. Yaklaşık 10 yıldır çeşitli üniversitelerde Osmanlı edebiyatı, Osmanlıca, yabancılara Türkçe gibi dersler vermekte. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Teknolojileri bölümünde yüksek lisans öğrenciliğine başladı. Şimdi Kuzey Kıbrıs’ta bir üniversitede Doçent Doktor olarak çalışmaktadır.
 

Sevgi Yavuz Oduncu

İlk, orta ve lise eğitimimi doğduğum şehir olan İstanbul’da tamamladım. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde aynı bölümde devam ettim. Lisans eğitimimden sonra İstanbul Üniversitesi’nde Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansımı Cemaleddin Mahmud Hulvî’nin Divanı adlı tezimle tamamladım. Şu anda bu üniversitede doktora tezimi hazırlıyorum. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Yabancı öğrencilerime daha fazla yardımcı olmak için İstanbul Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretimi sertifika programını 2020 yılında tamamladım. Baki Projesinde iki yıldan fazla çalıştım ve halen TEBDİZ Projesinde çalışıyorum. Doktora tez konumum, Ali Şir Nevâyî’nin Gara’ibü’s-Sıgar adlı eserinin çeşitli yönlerden incelenmesine dayanmaktadır. Yüksek lisans döneminde Osmanlı Şiiri ve Tasavvuf üzerine araştırmalar şeklinde başlayan akademik çalışmalarım, doktora döneminde Çağatay Edebiyatı ve özellikle Ali Şir Nevâyî’nin şiirleri ile devam etmektedir.  

Nesibe Yazgan Uslu

İlk, orta ve lise eğitimimi İstanbul’da aldım. İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans derecesine sahibim (2009). Lisans eğitimimden sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Tevfik Fikret tarafından yazılan Şermin’de Pedagojik Faktörler başlıklı tezimle yüksek lisansımı tamamladım (2010). 2010-2013 yılları arasında Çağrı Yayınları’nda Osmanlı Türkçesi kitap editörlüğü ve nüsha editörlüğü yaptım. Ahmed Midhat tarafından Osmanlı Türkçesi ile yazılmış Ben Neyim? adlı kitabı yayınladım.  Safahat, Safahat Sözlüğü, Şermin, Apple ve Google Nasıl Savaşa Girip Bir Devrim Başlattılar? gibi yirmiye yakın kitabın editör veya yardımcı editör olarak yayımlanmasına katkıda bulundum. 2013-2019 yılları arasında Şişli Meslek Lisesi’nde Türkçe okutmanı olarak çalıştım. Ayrıca Şehir Üniversitesi’nde üç dönem yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma dersleri verdim. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimine başladım. Ali Şir Navayi’nin Türkçe Divanları Üzerine Kozmolojik Unsurlar adlı doktora tezimi yazıyorum. Uluslararası Baki Project ve Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nde yer aldım. Uluslararası dergilerde çeşitli makaleler yayınladım ve çeşitli sempozyumlarda sundum. Osmanlı elyazmalarına, dijitalleştirilmiş elyazmalarına ve açık erişimli metin projeleriyle ilgilenmekteyim. Akademik çalışmalarıma devam etmekteyim ve Osmanlıca metinleri modern Türkçe metinlere çevirmekteyim.

Nasim Niksiar

Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında doktora öğrencisidir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fars edebiyatı ve dilbilimidir.

Erfan A. Shams

Lisans derecesini 2009 yılında İran, Bandar-Abbas, Hormozgan Üniversitesinden Ziraat Mühendisliği bölümünden, Yüksek Lisans derecesini ise 2015 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri alanında almıştır. Halen DAÜ’de Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında doktor adayıdır. Araştırma ilgi alanları arasında makine öğrenimi ve bilgisayar güvenliği yer almaktadır.
 

Serhat Açar

Marmara Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisansımı tamamladım. Lisans eğitimimi Bilgi ve Belge Yönetiminde ve yüksek lisansımı İktisat Tarihi alanında 2019 yılında tamamladım.

Çalışma alanlarım dijitalleşme, dijital beşeri bilimler, Osmanlı kültür ve sosyal tarihidir. Ayrıca kişisel olarak klasik Osmanlı, Arap, Fars edebiyatıyla ilgileniyorum. Bugünlerde kütüphane bilimlerindeki gelişmeleri takip ediyorum ve gönüllü editörlük görevimi International Journal of Library dergisinde sürdürmekteyim.

 

Mevlüt Güler

Mevlüt Güler 1997 yılından bu yana Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Merkezinde Bilgi İşlem Uzmanı (yazılım programları, donanım) olarak çalışmaktadır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta işitme engelli öğrencilere bilişim ve işaret dili ile Türkçe ve İngilizce öğretmenliği tecrübesi bulunmaktadır. 2015 yılından bu yana Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı (KIKEV) Mütevelli Heyeti üyesi ve Sağırlar Kültür Derneği üyesidir.